Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar

1 Tanımlar: 

‘Ser Rezistans’ Ser Rezistans A.Ş anlamına gelmektedir.
‘Koşullar’ bu belgede ortaya konulan Ser Rezistans tarafından yazılı olarak belirtilen ve kabul edilen koşullar anlamına gelmektedir.
‘Sipariş Onayı’  Belirtilen koşullarda Ser Rezistans tarafından verilen siparişin onayı anlamına gelir.
‘Müşteri’  Ser Rezistans'tan gelen malların alıcısı olarak sipariş onayında belirtilen kişi anlamına gelir.
“Sevk Tarihi” sipariş onayında gösterilen gönderme zamanı anlamına gelir.
“Zorlayıcı Sebepler” herhangi bir kişiye ya da duruma ilişkin o kişinin kontrolü dışındaki durumlardır
‘Mal’  Sipariş onayında belirtildiği gibi müşterinin Ser Rezistans'tan almayı kabul ettiği sözleşme anlamına gelir.
‘Fatura’ mal ile ilgili Ser Rezistans tarafından verilen fatura anlamına gelir.
‘Fiyat’ Malın fiyatı anlamına gelir, ambalaj masrafları dahildir, nakliye, sigorta ve KDV dahil değildir.
‘KDV’ mal veya hizmetin katma değer vergisidir.

2 Uygulanabilir Şartlar

2.1 Müşterinin satınalma siparişinde ya da başka bir şekilde belirtebileceği koşullar haricinde Ser Rezistans tarafından malların satışı için belirtilen koşullar tüm sözleşmeler için geçerli olacaktır.
2.2 Belirtilen koşullarda mal satınalmak için tüm siparişler  teklif olarak sayılacaktır. 
2.3 Müşteri tarafından mal teslim kabulu müşterinin koşulları kabul ettiğinin kesin kanıtıdır.
2.4 Ser Rezistans'tan yetkili bir kişi tarafından imzalandığı kanıtlanmadığı sürece koşullarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Müşteri bu anlamda kimin yetkili olduğu konusunda bilgilendirilir.

3 Fiyat ve Ödeme

3.1 Malların Fiyatı Sipariş onayında belirtilen fiyat olacaktır. Fiyatlara KDV sipariş esnasında otomatik eklenmektedir. KDV dahil son tutarı müşteri görebilmektedir.
3.2 Müşteri ürün teslimatı için doğabilecek ekstra ambalaj, sigorta ve teslimat maliyetlerini Ser Rezistans'a ödeyecektir.
3.3 Bu madde 3 kapsamında zaman müşteri yükümlülüklerinin her birinin özü olacaktır.

4 Mal

Malların açıklaması ve miktarı Sipariş onayında belirtildiği gibi olacaktır.

5. Garantiler

5.1 Ser Rezistans malların belirtilen koşullarda zamanında müşteriye gönderileceğini garanti etmektedir.
5.2 Mevzuat veya genel hukukun dışında mallarla ilgili ima edilen diğer tüm garantiler ve koşullar harici tutulur.

6. Mal Teslimi

Sipariş onayında belirtilmediği sürece malların teslimini Ser Rezistans planlayacaktır. Mallar sevk tarihinde sevkedilmek için hazır olacaklardır. Malların müşteriye teslim maliyetini müşteri karşılayacaktır.

7. Müşteri Çözümleri

7.1 Mallarla ilgili herhangi bir garanti koşulunun Ser Rezistans tarafından ihlali durumda müşterinin tek çözümü ilgili malı reddetmek olacaktır. Ürünlerin böyle bir reddi üzerine, Ser Rezistans bu Mallar için Müşteri tarafından ödenmiş olan ilgili fiyat kısmını Müşteriye iade edecektir. Bu ret ve iade sonrasında müşteri ne olursa olsun garantinin ihlali ile ilgili haklara sahip olacaktır.
7.2 Madde 7.1 saklı kalmak üzere hiçbir durumda dolaylı ya da dolaysız kayıp ve/veya gider konusunda Ser Rezistans herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir ve haksız ya da başka türlü ödemelerde mal ile bağlantılı hiç bir olay Ser Rezistans'in sorumluluğunda olmayacaktır.
7.3 Taşıma hasarları, ürün kusurları, ürün uyumsuzlukları ve ürün teslimatı sipariş onayında belirtildiği gibi değilse 14 gün içinde Ser Rezistans'a bildirilmelidir. Ser Rezistans bu süreden sonra gelen talepleri reddetme hakkına sahiptir.

8. Kanunlar

Ser Rezistans ve müşteri arasındaki tüm sözleşmeler Türkiye yasaları tarafından idare edilecektir.  


9. Zorlayıcı Sebepler

Eğer Ser Rezistans veya müşteri zorlayıcı sebeplerden dolayı etkileniyorsa derhal bunların niteliği ve kapsamı diğer tarafa bildirilecektir. Ser Rezistans'ın veya müşterinin kuralların ihlal edilmesinde, gecikme nedenlerinde ya da koşullar yerine getirilmediğinde karşı tarafa yükümlü olduğu kabul edilecektir. Zorlayıcı sebepler nedeniyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için süre uzatılacaktır. 

10. Kısmi Geçersizlik

Koşulların herhangi biri yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse bu hukuka uygunluğu, geçerliliği diğer koşulların uygulanabilirliğini, yasallığını ve geçerliliğini etkilemeycektir. 

Sepetiniz Boş